Mag de harmonie dit jaar weer op uw stemmen rekenen
tijdens de Rabo ClubSupport 2021 ???
Eerst volgende repetitie is op zondag 24 oktober om
10:00 in Heidsjer Tref.